Orașul din România în care dacă nu vei da la lopata, te vei alege cu amenzi usturătoare de până la 2.500 lei!

Reşiţenii care nu pun mâna pe lopată, vor scoate din buzunar între 500 şi 2.500 de lei.

„Având în vedere temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de zăpadă, dorim să le reamintim cetățenilor obligațiile ce le revin potrivit prevederilor HCL Nr. 69/2014 și HCL Nr. 95/2016“, informează municipalitatea, scrie caon.ro.

Potrivit documentelor respective, autoritățile publice, instituțiile publice și private, operatorii economici, asociațiile guvernamentale, persoanele juridice și fizice – are obligația să asigure curăţarea gheţii şi a zăpezii de pe trotuare, asigurând o circulaţie normală a pietonilor, pe o distanţă de cinci metri sau până la marginea carosabilului, în jurul casei în care locuiesc sau în jurul sediului în care își desfășoară activitatea.

Lucru valabil şi pentru proprietarii, locatarii sau administratorii de blocuri, care sunt obligaţi să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după depunere sau formare, pe aleile şi trotuarele din jurul imobilelor.

Reprezentanţii municipalităţii promit să umble la buzunarele celor care nu pun mâna pe lopată: „În cazul nerespectării prevederilor stabilite prin cele două hotărâri de consiliu local, Primăria Reșița va aplica amenzile contravenționale cuprinse între 500 și 2500 de lei“.

Sursa: realitatea.net

CITESTE SI: Anunț important pentru toți românii care locuiesc la bloc. Trebuie să știi asta! Se dau amenzi usturătoare de până la 3.000 de lei!

Persoanele care locuiesc la bloc şi deţin un apartament trebuie să îndeplinească mai multe obligaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. Cei care nu se conformează pot fi sancţionaţi cu amenzi de maximum 3.000 de lei.

Proprietarul unui apartament poate să modifice locuinţa pe care o deţine sau poate să îi aducă îmbunătăţiri, însă trebuie să aibă în vedere că lucrările pe care le va efectua să nu punăîn pericol structura blocului sau a altor apartamente, se menţionează în Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, potrivit avocatnet.ro.

Acelaşi act normativ prevede  pentru unele modificări proprietarul are nevoie de acordul asociaţiei de proprietari. Mai exact, el nu poate schimbă aspectul sau destinaţia proprietăţiicomune fără a obţine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari.

În plus, anumite lucrări de modificare a apartamentelor trebuie efectuate în mod obligatoriu de către proprietari, după cum se arată în Legea nr. 230/2007.

Tot pe lista obligaţiilor proprietarilor de apartamente se înscriu şi cele privind efectuarea lunară a plăţilor şi cele care intervin la vânzarea apartamentelor.

Aţi provocat daune unui vecin? Sunteţi obligat  reparaţi stricăciunile !

Conform legislaţiei în vigoare, proprietarii sunt obligaţi  menţină apartamentele pe care le deţin în stare bună, pe propria cheltuiala.

De asemenea, atunci când este cazul, aceştia trebuie  efectueze anumite lucrări pentru întreţinerea apartamentelor.

Concret, proprietarii sunt obligaţi  ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică şi eficientă energetică.

„Indiferent de natură intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clădiri”, se precizează în Legea nr. 230/2007.

În ceea ce priveşte blocurile afectate de cutremure, proprietarii sunt obligaţi  ia de urgenţă măsuri pentru consolidare, cu sprijinul autorităţii publice locale sau centrale.

Totodată, actul normativ stabileşte în mod expres  niciun proprietar nu poate încalcăafecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari dinbloc.

Astfel, dacă proprietarul unui apartament sau o persoană care acţionează în numele sau provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament, atunci respectivul proprietar sau respectivă persoană are obligaţia să repare stricăciunile sau să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

În cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună-ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicită instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor.

Cota de contribuţie trebuie plătită în maximum 20 de zile calendaristice 

În ceea ce priveşte obligaţiile de platalegislaţia în vigoare stabileşte  toţi proprietarii trebuie  plătească lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

De asemenea, ei trebuie  plătească şi cotele de contribuţie aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Plata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de platase efectuează într-un termen de maximum 20 de zile calendaristice.

Cei care întârzie cu plăţile riscă  achite penalităţidacă asociaţia de proprietari a hotărât acest lucru.

Mai exact, Legea nr. 230/2007 prevede  asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice suma cu titlu de restanţăafişată pe lista de plata.

Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplică numai după o perioada de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru platafără  sumapenalizărilor  poată depăşi suma la care s-au aplicat.

Totodatărestanţierii la întreţinere riscă  fie daţi în judecată de asociaţia de proprietari pentru neplata.

Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari maimult de 90 de zile de la termenul stabilit”, se menţionează în actul normativ.

Important! Proprietarul este obligat  accepte accesul în apartament al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar  se inspecteze,  se repare ori  se înlocuiascăelemente din proprietatea comunăla care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Totuşi, proprietarul trebuie anunţat cu cinci zile înainte. Fac excepţie cazurile de urgenţăcând accesul se poate face fără preaviz.

Cei careşi vând apartamentul trebuie  fie la zi cu plata întreţinerii 

Proprietarii care îşi vând apartamentele sunt obligaţi că la încheierea contractului de vânzare-cumpărare să facă dovadă achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovadă achitării la zi a cotelor de contribuţie lacheltuielile asociaţiei de proprietari, se precizează în legislaţia în vigoare. Adeverinţă trebuie eliberată în original, sub semnătură preşedintelui şi a administratorului asociaţieide proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari.

Atenţie! Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept. 

Dacă există datorii către asociaţia de proprietari, atunci vânzarea apartamentului se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză referitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător.

Proprietarii riscă amenzi de 3.000 de lei dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile 

Legea nr. 230/2007 stabileşte că proprietarii riscă amenzi de până la 3.000 de lei pentru unele fapte care constituie contravenţii.

Astfel, proprietarii care nu iau toate măsurile necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente (de exemplu ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, instalaţii de antena colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenţei acestora pot fi sancţionaţi cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei.

De asemenea, cei care nu execută lucrările de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea lor individuală, dacă aceastăeste de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, riscă amenzi între 1.000 şi 3.000 de lei.

În plus, proprietarul care schimbă destinaţia locuinţei fără autorizaţiile şi aprobările legale poate primi o amendă care porneşte de la 200 de lei şi ajunge la 1.000 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor este realizată de către persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Administraţiei şiInternelor, de primari sau de împuterniciţii acestora.